Styret Stiftinga

I 1995 vart Stiftinga Svanhild oppretta og alle dei gamle eigarane overførte vederlagsfritt sine andelar til stiftinga. Foreininga Svanhilds vener vart oppretta samstundes med stiftinga, og har som mål å skape eit aktivt miljø for bevaring og bruk av Svanhild. Hovudutvalet for kultur vedtok i 2008 at Sogn og Fjordane Fylkeskommune trekker seg frå styret i stiftinga. Stiftinga Svanhild har i dag eit styre som er samansett slik:

 Kystmuseet i Sogn og Fjordane 2 medlemmar
 Svanhilds vener 2 medlemmar
 Sparebanken 1 medlem
 Flora kommune 1medlem

 

Siv Standal Rimmen Leiar 98 26 98 54
Heidi Nygård Nestleiar 48 10 48 50
Sveinung Reksten Medlem 97 18 98 80
Stein Arve Olsen Medlem 97 95 97 45
Marit Grønnevik Stave Medlem  
Tom Staveteig Medlem  
Kystmuseet v/Berit Høivik    sekretær for styret

Galleri

bildegalleri knapp

Følg Svanhild

ais knapp
Svanhilds venner: Benedicte Ulriksen Darski  Tlf: 411 27 290   -    Andreas Herland  Tlf: 904 07 418                fb