• img3
  • img2
  • img1

Galleri

bildegalleri knapp

Bli medlem

Vi treng deg

Gå til bli medlem under Svanhilds Venner og fyll ut informasjon om deg/dykk, evnt. klikk på linken: Medlemsskjema.

Vipps(til 94148) så er det gjort - du kan enkelt bli medlem i Svanhilds Venner.
Enkeltmedlem kr 400
Familie kr 650
Bedrift kr 1500

Vipps m tal

Styret Stiftinga

I 1995 vart Stiftinga Svanhild oppretta og alle dei gamle eigarane overførte vederlagsfritt sine andelar til stiftinga. Foreininga Svanhilds vener vart oppretta samstundes med stiftinga, og har som mål å skape eit aktivt miljø for bevaring og bruk av Svanhild. Hovudutvalet for kultur vedtok i 2008 at Sogn og Fjordane Fylkeskommune trekker seg frå styret i stiftinga. Stiftinga Svanhild har i dag eit styre som er samansett slik:

 Kystmuseet i Sogn og Fjordane 2 medlemmar
 Svanhilds vener 2 medlemmar
 Sparebanken 1 medlem
 Flora kommune 1medlem

 

Jo Dale Pedersen Leiar 94151317
Ove Henning Smelvær Nestleiar 91188986
Sveinung Reksten Medlem 97189880
Heidi Nygård Medlem 48104850
Sigurd Haugerud Medlem 99748004 
Karianne Torvanger Medlem 99606484 
Kystmuseet v/Berit Høivik    sekretær for styret
Svanhilds venner: Siri Helle tlf: 40853549      Karianne Torvanger Tlf:99606484          fb