• img3
  • img1
  • img2

Galleri

bildegalleri knapp

Bli medlem

Vi treng deg

Gå til bli medlem under Svanhilds Venner og fyll ut informasjon om deg/dykk, evnt. klikk på linken: Medlemsskjema.

Vipps(til 94148) så er det gjort - du kan enkelt bli medlem i Svanhilds Venner.
Enkeltmedlem kr 400
Familie kr 650
Bedrift kr 1500

Vipps m tal

Styret Stiftinga

I 1995 vart Stiftinga Svanhild oppretta og alle dei gamle eigarane overførte vederlagsfritt sine andelar til stiftinga. Foreininga Svanhilds vener vart oppretta samstundes med stiftinga, og har som mål å skape eit aktivt miljø for bevaring og bruk av Svanhild. Hovudutvalet for kultur vedtok i 2008 at Sogn og Fjordane Fylkeskommune trekker seg frå styret i stiftinga. Stiftinga Svanhild har i dag eit styre som er samansett slik:

 Kystmuseet i Sogn og Fjordane 2 medlemmar
 Svanhilds vener 2 medlemmar
 Sparebanken 1 medlem
 Flora kommune 1medlem

 

Siv Standal Rimmen Leiar 98 26 98 54
Heidi Nygård Nestleiar 48 10 48 50
Sveinung Reksten Medlem 97 18 98 80
Stein Arve Olsen Medlem 97 95 97 45
Marit Grønnevik Stave Medlem  
Tom Staveteig Medlem  
Kystmuseet v/Berit Høivik    sekretær for styret
Svanhilds venner: Benedicte Ulriksen Darski  Tlf: 411 27 290   -    Andreas Herland  Tlf: 904 07 418                fb